Skip to main content
دختر بهار

دختر بهار

زندگیِ هنریِ من در دنیای تدوین خلاصه می شود. آشنایی با دنیای تدوین از سال 1384 و شروع فعالیت حرفه ای در سال 1386 اکنون این عشق و علاقه روز افزون شده و امیدوارم دنیای رنگارنگم رنگین تر از قبل شود.