در حال بارگذاری ویدیو ...

-♥GhaZaL HBD-♥

۲۱ نظر گزارش تخلف
†-
†-

.
.
.
.
خب راستش میدونم زیادی زوده برای تبریک گفتن ولی خب تولدت پساپس کلی مبارک غزلمممم
مرسی که پاتو این دنیای ک...کفتری گذاشتی!!!
ممنونم که دوستم شدی و هستی)))
مرسی که همه این بگایی های این دنیا رو تحمل میکنی ... سخته برات میدونم...حس تنهایی بدی میکنی .زخماتو نگاه میکنی ...گریه میکنی))) تحمل کن که تا اینجاش همم خیلیی تحمل کردی
برات بیخیالی و ارامش و اسکل بودن ارزو میکنم ... و میدونم
به خاطر یه مشت ادم اذیت میشی...ولییییییییی به جاششش منووو دارییی!!!
رویا رو داری منو باز داری *من مهممممم* لیامو داری ترنم و راشل و میلادو حامد و. و . و . و . و. و. و. که بقیهاشونو من نمیشناسم...
دوست داشتممم تو روز تولدت کنارت باشم ...ولی اینطوری ناموسن اره ... یه جوری شد که اینطوری شد ...
برات بهترینا رو ارزو میکنم امیدوارم به چیزای بهتر و ارزشمند تری برسی...سالم باشی...پیش کسایی که دوسشون داری...
واقعن بدون تو زندگی خیلی بی روح و حال به هم زن میشد!
با تو فش میدیم مث سگ و گربه به هم میپریم و خلاصه که روز ها خوب و بد وجود دارن
به خاطر خوبیات ،مهربونیات ،سخت تلاش کردنات، گریه کردنات، خنده هات، نفس کشیدنات و هررکاری که میکنی!!! ممنونم
دوزت دارم
خیلی خوشحالم وقتایی که باهات حرف میزنم ... امیدوارم ... روزها خوب تری از راه برسه و حالت هم جسمی هم روحی عالی باشه
_ الان دقیقن تو درجه شهید و جنازه و جانباز دسته بندی کردمت ولی خب-
بلوطه شوهرت نیستی برای منی ارعی!
تولدتتت کلی مبارککک

4:00
1402/11/18

نظرات (۲۱)

Loading...

توضیحات

-♥GhaZaL HBD-♥

۱۴ لایک
۲۱ نظر

.
.
.
.
خب راستش میدونم زیادی زوده برای تبریک گفتن ولی خب تولدت پساپس کلی مبارک غزلمممم
مرسی که پاتو این دنیای ک...کفتری گذاشتی!!!
ممنونم که دوستم شدی و هستی)))
مرسی که همه این بگایی های این دنیا رو تحمل میکنی ... سخته برات میدونم...حس تنهایی بدی میکنی .زخماتو نگاه میکنی ...گریه میکنی))) تحمل کن که تا اینجاش همم خیلیی تحمل کردی
برات بیخیالی و ارامش و اسکل بودن ارزو میکنم ... و میدونم
به خاطر یه مشت ادم اذیت میشی...ولییییییییی به جاششش منووو دارییی!!!
رویا رو داری منو باز داری *من مهممممم* لیامو داری ترنم و راشل و میلادو حامد و. و . و . و . و. و. و. که بقیهاشونو من نمیشناسم...
دوست داشتممم تو روز تولدت کنارت باشم ...ولی اینطوری ناموسن اره ... یه جوری شد که اینطوری شد ...
برات بهترینا رو ارزو میکنم امیدوارم به چیزای بهتر و ارزشمند تری برسی...سالم باشی...پیش کسایی که دوسشون داری...
واقعن بدون تو زندگی خیلی بی روح و حال به هم زن میشد!
با تو فش میدیم مث سگ و گربه به هم میپریم و خلاصه که روز ها خوب و بد وجود دارن
به خاطر خوبیات ،مهربونیات ،سخت تلاش کردنات، گریه کردنات، خنده هات، نفس کشیدنات و هررکاری که میکنی!!! ممنونم
دوزت دارم
خیلی خوشحالم وقتایی که باهات حرف میزنم ... امیدوارم ... روزها خوب تری از راه برسه و حالت هم جسمی هم روحی عالی باشه
_ الان دقیقن تو درجه شهید و جنازه و جانباز دسته بندی کردمت ولی خب-
بلوطه شوهرت نیستی برای منی ارعی!
تولدتتت کلی مبارککک

4:00
1402/11/18