در حال بارگذاری ویدیو ...

حرکت مژک‌داران در امتداد جلبک‌ها

پل ایده‌آل پارس
پل ایده‌آل پارس

این فیلم حرکت مژک‌داران تک یاخته (شفاف) را در امتداد رشته‌های جلبک سبز نشان می‌دهد.
تک یاخته‌های مژک‌دار، تک سلولی‌های کوچک و آبزی هستند که بوسیله ارتعاش تعداد زیادی از مژک‌ها حرکت می‌کنند.

مجله پل ایده آل پارس
www.medpip.com/mag

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال