در حال بارگذاری ویدیو ...

بین الحرمین-واعظی-ddddd12

۰ نظر
گزارش تخلف
dddd12.ir
dddd12.ir

***********

بین الحرمینا توگلستان امیدیبین الحرمینا تو شبستان وفاییبین الحرمین عاشق دیدارتو ام مناز روز ازل خسته و بیمار تو ام منتو غرق به گل غرق به گل رمز بهشتیبین الحرمینا تو خیابان بهشتیتو غرق به گل غرق به گل عین بهشتیاسم گل زهراء تو بر قلب نوشتیبین الحرمینا زتو پرگل شده دنیادرتو ردپایی است از مهدی زهراءبین الحرمینا زتو لعنت به امیّهخاک تو معطّر شده با اشک رقیّهبین الحرمینا همه شوری همه شینیتو چون پل مابین اباالفضل و حسینیبا تشکر از مدّاح اهل بیت واعظی

تغییر و اضافه برادران ح. و ع.ر. دهقان

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بین الحرمین-واعظی-ddddd12

۰ لایک
۰ نظر

***********

بین الحرمینا توگلستان امیدیبین الحرمینا تو شبستان وفاییبین الحرمین عاشق دیدارتو ام مناز روز ازل خسته و بیمار تو ام منتو غرق به گل غرق به گل رمز بهشتیبین الحرمینا تو خیابان بهشتیتو غرق به گل غرق به گل عین بهشتیاسم گل زهراء تو بر قلب نوشتیبین الحرمینا زتو پرگل شده دنیادرتو ردپایی است از مهدی زهراءبین الحرمینا زتو لعنت به امیّهخاک تو معطّر شده با اشک رقیّهبین الحرمینا همه شوری همه شینیتو چون پل مابین اباالفضل و حسینیبا تشکر از مدّاح اهل بیت واعظی

تغییر و اضافه برادران ح. و ع.ر. دهقان

مذهبی