Skip to main content
۳۳۴ بازدید

فیزیوتراپی آرامش، تنها مرکز درمان آسیبهای مفصلی نوازندگان در ایران

فیزیوتراپی آرامش
فیزیوتراپی آرامش
منتشر شده در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۶

مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7/
آسیبهای مفصلی، عضلانی، تاندونها و رباط ها و... در بین نوازندگان حرفه ای یکی از اصلی ترین موانع پیشرفت محسوب میشود. فیزیوتراپیست صادق زراعتکار پس از سالها بررسی الگوهای صدمه زننده در فیزیوتراپی آرامش در خدمت هنرمندانی است که با وجود درد همچنان به ترقی در هنر والای موسیقی امیدوارند. موضوع این ویدیو بررسی عوامل صدمه زننده به نوازندگان است.