در حال بارگذاری ویدیو ...

جک هیدرولیک

فروشگاه صنعتگری
فروشگاه صنعتگری

جک هیدرولیک

ساختار کلی جک هیدرولیک به اینگونه هست که روغن غیر قابل تراکم است، و نیرویی که به روغن وارد میشود عینا منتقل می شود و فشاری که بر پیستون کوچک وارد می شود، دقیقا بدون کم و کاست به پیستون بزرگ منتقل می شود و آن را به سمت بالا منتقل میکند.
https://sanatgare.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

جک هیدرولیک

۰ لایک
۰ نظر

جک هیدرولیک

ساختار کلی جک هیدرولیک به اینگونه هست که روغن غیر قابل تراکم است، و نیرویی که به روغن وارد میشود عینا منتقل می شود و فشاری که بر پیستون کوچک وارد می شود، دقیقا بدون کم و کاست به پیستون بزرگ منتقل می شود و آن را به سمت بالا منتقل میکند.
https://sanatgare.com