در حال بارگذاری ویدیو ...

روند اجرا قسمت Main bridge پل طبقاتی صدر

20civil.ir
20civil.ir

در این فیلم نحوه اجرا عرشه قسمت Main Bridge پل صدر بوسیله جرثقیل های غول پیکر گنتری کرین نشان میدهد روند اجرا در قسمت Main Bridge پل صدر بصورت Span By Span بوده (در قسمت رمپی به صورت طره متعادل است ) عملیات پیش تنیدگی توسط 19 رشته کابل استرند صورت گرفته که پس از اعمال 25% نیروی پیش تنیدگی برروی سگمنتها بتنی جکهای گنتری کرین آزاد می گردد کوتاهترین زمانی که برای نصب عرشه یک دهانه از استقرار جرثقیل تا اتمام عملیات پیش تنیدگی در حدود 3 روز ثبت شده است این فیلم توسط شرکت چینی ovm که تولید کننده ادوات پیش تنیدگی تهیه شده است.
برای دیدن ویدیو های آموزشی بیشتر به وب سایت 20civil.ir مراجعه کنید.

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.