در حال بارگذاری ویدیو ...

مخالفت کارفرما با مرخصی کارگر

mohammad asgari
mohammad asgari

کارفرما نمیتونه مانع استفاده کارگر از مرخصی های استحقاقیش بشه.

درصورت عدم توافق کارگر و کارفرما، تامین اجتماعی راسا تاریخ استفاده از مرخصی های استحقاقی رو اعلام میکند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مخالفت کارفرما با مرخصی کارگر

۰ لایک
۰ نظر

کارفرما نمیتونه مانع استفاده کارگر از مرخصی های استحقاقیش بشه.

درصورت عدم توافق کارگر و کارفرما، تامین اجتماعی راسا تاریخ استفاده از مرخصی های استحقاقی رو اعلام میکند.