در حال بارگذاری ویدیو ...

قصابی و پوست کندن گوسفند

مرکز خرید دام زنده
مرکز خرید دام زنده

سلاخی یا قصابی گوسفند یک از مهارت هایی است که هر فردی که در زمینه دامپروری مشغول به فعالیت هست باید به آن تسلط داشته باشد. اساسا سلاخی به جز قدرت بدنی، به سرعت دست و مهارت کار با چاقو نیز نیاز دارد.
https://bazargosfand.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

قصابی و پوست کندن گوسفند

۲ لایک
۰ نظر

سلاخی یا قصابی گوسفند یک از مهارت هایی است که هر فردی که در زمینه دامپروری مشغول به فعالیت هست باید به آن تسلط داشته باشد. اساسا سلاخی به جز قدرت بدنی، به سرعت دست و مهارت کار با چاقو نیز نیاز دارد.
https://bazargosfand.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87/