در حال بارگذاری ویدیو ...

تریلر فیلم Richard Jewell‎ 2019 کلینت ایستوود | تیزر تبلیغاتی فیلم سیاسی ریچارد جول

استودیو فیلمسازی کاتشو
استودیو فیلمسازی کاتشو

منبع :
https://cutsho.com/richardjewell

برای ایستوود، جان گرفتن یک مادر معمولی آمریکایی و یک پسر نمونه و سلیم النفس کافی به نظر می رسد. خوشبختانه فیلم در پرداخت شخصیت ریچارد آن قدر دستش پر است که نگران نقص و عیب جزئیات در بقیه ی فیلم نمی شویم و این ایرادها به مقبول بودن کلیت اثر ضربه ای وارد نمی سازد. این قصه، سخت مستعد آن بود که با پایان بندی کینه ورزانه و دندان شکنی بسته شود اما ایستوود در کهن سالی، که لابد به حکمت مردمی دست یافته است، با مناعت طبع از این جنجال ها می گذرد و بدی آدم های خطا کار را به خودشان وا می نهد.

کتی در سخنرانی بابی (مادر ریچارد) تحت تأثیر قرار می گیرد و از کرده ی خود پشیمان می شود و فیلمساز او را در همین نقطه رها می کند. موضع ایستوود و ریچارد در نوع برخورد با مردم، حتی آنهایی که ظلمی بزرگ مرتکب شده اند، یکسان است و قهرمان داستان و فیلمساز از هم تأثیر پذیرفته اند.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال