در حال بارگذاری ویدیو ...

صدور فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری سازه حساب

نرم افزار حسابداری سازه حساب
نرم افزار حسابداری سازه حساب

https://www.sazehhesab.com
فاکتور فروش سندی برای خرید کردن مشتری توسط فروشنده می باشد که در آن محصولات و خدمات خریداری شده به همراه تعداد و قیمت در آن ثبت شده است.

نظرات (۲)

Loading...

توضیحات

صدور فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری سازه حساب

۲ لایک
۲ نظر

https://www.sazehhesab.com
فاکتور فروش سندی برای خرید کردن مشتری توسط فروشنده می باشد که در آن محصولات و خدمات خریداری شده به همراه تعداد و قیمت در آن ثبت شده است.

آموزش