در حال بارگذاری ویدیو ...

فاکتور رسمی اظهارنامه گواهی ارزش افزوده کداقتصادی فاکتوررسمی

۰ نظر گزارش تخلف
فاکتور رسمی
فاکتور رسمی

موسسه حسابداری دانش کارساز

معرفی مازاد مصرفی شرکتهای واقعی ارائه فاکتور رسمی گزارش خرید و فروش ارزش افزوده و گزارش فصلی

انجام امور مالیاتی و حسابداری تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده و عملکرد فصلی تنظیم لایحه و دفاع

در هیات های بیمه و مالیات و ارزش افزوده تهیه صورت های مالی تحریر دفاتر قانونی اصلاح حساب

اظهارنامه ارزش افزوده گزارش فصلی تحریر دفاتر قانونی مالیات حقوق بیمه صورتهای مالی گزارشات حسابرسی

حسابداری معوقه و جاری با نازلترین قیمت توسط مدیران مالی باسابقه مفید

اعزام حسابدار خانم و آقا نیمه وقت و تمام وقت با پشتیبانی رایگان

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

فاکتور رسمی اظهارنامه گواهی ارزش افزوده کداقتصادی فاکتوررسمی

۰ لایک
۰ نظر

موسسه حسابداری دانش کارساز

معرفی مازاد مصرفی شرکتهای واقعی ارائه فاکتور رسمی گزارش خرید و فروش ارزش افزوده و گزارش فصلی

انجام امور مالیاتی و حسابداری تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده و عملکرد فصلی تنظیم لایحه و دفاع

در هیات های بیمه و مالیات و ارزش افزوده تهیه صورت های مالی تحریر دفاتر قانونی اصلاح حساب

اظهارنامه ارزش افزوده گزارش فصلی تحریر دفاتر قانونی مالیات حقوق بیمه صورتهای مالی گزارشات حسابرسی

حسابداری معوقه و جاری با نازلترین قیمت توسط مدیران مالی باسابقه مفید

اعزام حسابدار خانم و آقا نیمه وقت و تمام وقت با پشتیبانی رایگان