Skip to main content
۴۴ بازدید

صدور، ویرایش و حذف فاکتور خرید و چاپ بارکد از بخش خرید

مکسوس
مکسوس
منتشر شده در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

در این ویدئو مطالب زیر آموزش داده می شود:
صدور فاکتور خرید
ویرایش فاکتور خرید
حذف فاکتور خرید
چاپ بارکد با ثبت فاکتور خرید