Skip to main content
تیپاکس
۸۱ بازدید

صدور، ویرایش و حذف فاکتور فروش

مکسوس
مکسوس
منتشر شده در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

در این ویدئو می توانید آموزش مربوط به بخش های زیر را ببینید:
صدور فاکتور فروش
کیت فروش سریع
ویرایش فاکتور
حذف فاکتور
تخفیف های درصدی
تخفیف های ریالی