Skip to main content
زولا
۲۵۰ بازدید

مرغ دریا (سراینده : مهدی فر زه - میم. مژده رسان )

مهدی فرزه
مهدی فرزه
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

برداشت آزاد از شعر آلباتروس سروده ی شارل بودلر