Skip to main content
۱۹۹ بازدید

مرغ دریا (سراینده : مهدی فر زه - میم. مژده رسان )

مهدی فرزه
مهدی فرزه
منتشر شده در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۴

برداشت آزاد از شعر آلباتروس سروده ی شارل بودلر