مهدی فرزه

مهدی فرزه

پیرانه سر ۰۲:۳۳
۳۵۸ بازدید ۲ سال پیش
پیرانه سر ۰۲:۳۳
۱۵۳ بازدید ۲ سال پیش
درد گنگ هوشنگ ابتهاج ۰۵:۳۰
۶,۹۴۳ بازدید ۴ سال پیش
آرش کمانگیر ( سیاووش کسرایی) ۱۹:۴۹
۱,۵۸۸ بازدید ۴ سال پیش
خفقان  - شجریان - فریدون مشیری ۰۸:۱۰
۱,۸۸۷ بازدید ۴ سال پیش
اشکی در گذرگاه تاریخ ۰۸:۳۳
۱,۴۸۵ بازدید ۴ سال پیش
همای ۰۱:۵۹
۴,۵۰۴ بازدید ۵ سال پیش
گلخانه ی پی وی سی ۱۳:۴۴
۹۰۹ بازدید ۵ سال پیش
خورشید در نشابور ۰۰:۵۰
۲۵۱ بازدید ۵ سال پیش
مرگ قو ۰۲:۴۴
۱۱,۵۶۷ بازدید ۵ سال پیش
آهنگ "نامه رسان" سروده بسیج خلخالی ۰۳:۵۰
۱,۲۷۴ بازدید ۵ سال پیش
آهن ۰۰:۲۶
۷۰ بازدید ۵ سال پیش
انیمیشن کوتاه - در امواج سند ۱۵:۰۰
۷,۴۵۶ بازدید ۵ سال پیش
تولدی دیگر - فروغ ۰۴:۴۰
۶۶۲ بازدید ۵ سال پیش
قلب مادر ۰۵:۱۴
۵۱۳ بازدید ۵ سال پیش
شعر زیبای سیب حمید مصدق و جواب ها ۰۵:۱۰
۱,۹۱۵ بازدید ۵ سال پیش
پریا - احمد شاملو ۱۵:۰۰
۱,۲۷۱ بازدید ۵ سال پیش
مرحوم  کافی از جنگ جمل می گوید... ۱۷:۴۶
۲۱۷ بازدید ۵ سال پیش
باز باران - گلچین گیلانی ۰۵:۱۶
۴,۳۰۴ بازدید ۵ سال پیش
قصه ای از شب مهدی اخوان ثالث ۰۳:۰۴
۷۲۲ بازدید ۵ سال پیش
تساوی - خسرو گلسرخی ۰۷:۵۶
۵۹۷ بازدید ۵ سال پیش
دراین زمانه بی های و هوی لال پرست ۰۲:۰۷
۸۶۴ بازدید ۵ سال پیش
قاصدک : شعرخوانی زنده یاد اخوان ثالث ۰۴:۲۰
قاصدک - شجریان ۰۸:۴۳
۲۹۳ بازدید ۵ سال پیش
قاصدک : شعرخوانی زنده یاد اخوان ثالث ۰۴:۲۰
قاصدک - مهدی اخوان ثالث ۰۳:۰۰
۱,۶۰۴ بازدید ۵ سال پیش
آهنگ کرمانجی شاسیار (ارمان ارمان) ۰۶:۱۳
۶۱,۵۲۰ بازدید ۵ سال پیش
فریدون توللی: کارون ۰۳:۵۶
۵۷۶ بازدید ۵ سال پیش
تاریخچه شعر کوچه ـ فریدون مشیری ۰۲:۱۳
۲۹۱ بازدید ۵ سال پیش
کوچه با صدا و تصویر فریدون مشیری ۰۶:۰۲
۶۳۹ بازدید ۵ سال پیش
شرح گلابگیری ۰۱:۴۲
۵۹ بازدید ۵ سال پیش
مدینه النبی ۱۰:۳۶
۶۸۸ بازدید ۵ سال پیش
آرامگاه محتشم کاشانی ۰۰:۴۵
۱۳۲ بازدید ۵ سال پیش
موزه  اسباب بازی  و عروسک کاشان ۰۴:۴۷
۳۰۲ بازدید ۵ سال پیش
نقاره خانه ۰۰:۵۱
۹۱ بازدید ۵ سال پیش
هفت سین قرآنی ۰۱:۳۶
۳,۲۲۳ بازدید ۵ سال پیش
سامانه ی آب گردشی پلکانی ۰۶:۵۹
۶۷ بازدید ۵ سال پیش
پمپ هوای آب افشان (گایزر پمپ) ۱۲:۳۳
۲,۵۴۰ بازدید ۵ سال پیش
سامانه ی کشت بارانی ۰۰:۲۴
۱۸۶ بازدید ۵ سال پیش
رم پمپ چگونه کار میکند؟ ۰۰:۴۴
۲,۹۵۶ بازدید ۵ سال پیش