Skip to main content
۱,۸۱۳ بازدید

درد گنگ هوشنگ ابتهاج

مهدی فرزه
مهدی فرزه
منتشر شده در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۴

درد گنگ هوشنگ ابتهاج

نمی دانم چه می خواهم بگویم
زبانم در دهان باز بسته ست
در تنگ قفس باز است و افسوس
که بال مرغ آوازم شکسته ست