Skip to main content
زولا
۷۸ بازدید

ثنا می شنود

خیریه نیکان    nikancharity@
خیریه نیکان nikancharity@
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

پیوند حلزون شنوایی ثنا انجام شد. کلمه هایی که ثنا برای اولین بار ادا میکند برای خانواده اش جذاب ترین شنیدنیهاست.

@nikancharity