خیریه نیکان    nikancharity@

خیریه نیکان nikancharity@

13 آبان روز دانش آموز ۰۱:۲۹
۱۱۰ بازدید ۱۲ ماه پیش
بچه های فنوج ۰۱:۰۱
۹۱ بازدید پارسال
روز جهانی فلج اطفال ۰۲:۰۵
۹۰ بازدید پارسال
روز بهداشت روان ۰۱:۲۹
۷۷ بازدید پارسال
افتتاح مدرسه در حسن سلیمان ۰۲:۰۰
۶۴ بازدید پارسال
چرا خانواده مهم است؟ ۰۱:۲۲
۸۶ بازدید پارسال
روز اول مهر ۰۱:۰۰
۱۸۹ بازدید پارسال
روز اهداکنندگان سلول بنیادی ۰۳:۲۰
۳,۰۰۹ بازدید پارسال
سلول بنیادی ۰۰:۴۱
۵۲ بازدید پارسال
روز سینما مبارک ۰۰:۵۸
۱۳۶ بازدید پارسال
روز جهانی مبارزه با بیسوادی ۰۱:۰۰
۱۱۹ بازدید پارسال
روز جهانی خیریه‌ها مبارک ۰۱:۰۰
۱۳۰ بازدید پارسال
بسته‌بندی لوازم‌التحریر ۰۱:۰۴
۶۵ بازدید پارسال
روز کارمند ۰۰:۲۹
۸۷ بازدید پارسال
روز جهانی پزشک گرامی باد ۰۱:۳۹
۹۷ بازدید پارسال
برندبوک نیکان ۰۰:۵۹
۴۷ بازدید پارسال
سمعکی که حامی خرید ۰۱:۵۲
۲۵ بازدید پارسال
آشنایی با پرسنل نیکان ۰۱:۰۰
۸۰ بازدید پارسال
پارچه بافی هنر زنان ترکمن ۰۳:۰۰
۱,۲۳۴ بازدید پارسال
روز جهانی جوک و لطیفه ۰۱:۰۰
۱۱۷ بازدید پارسال
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ۰۳:۰۰
۲,۵۹۸ بازدید پارسال
روز جهانی مبارزه با کا رکودکان ۰۲:۱۵
روز اهدای عضو ۰۱:۵۱
۸۶ بازدید پارسال
مددکار جتماعی ۰۱:۰۱
۷۱ بازدید پارسال
نیکانی شوید ۰۱:۰۰
۹۸ بازدید پارسال
بازارچه نوروزی خیریه نیکان ۰۲:۰۰
۸۱ بازدید پارسال
نام ما خصلت شماست ۰۰:۳۸
۴۶ بازدید پارسال
من پرستارم ۰۱:۰۰
۱۰۰ بازدید پارسال
آغاز سال 2019 مبارک ۰۰:۱۴
۱۰۳ بازدید پارسال
آبرسانی به روستاهای تلنگ ۰۱:۰۰
۹۸ بازدید پارسال
نیکی به رسم احسان روزبهانی ۰۰:۴۰
۱۰۳ بازدید پارسال
داوطلب نیکان ۰۱:۰۰
۵۸ بازدید پارسال
بازارچه خیریه نیکان ۰۰:۲۹
۵۶ بازدید پارسال
روز سلام ۰۱:۲۶
۸۱ بازدید پارسال
کانکسی برای مدرسه ۰۱:۰۰
۹۷ بازدید پارسال
دیگه می تونم راه برم ۰۰:۲۷
۱۶۸ بازدید پارسال
ثنا می شنود ۰۰:۴۳
۹۰ بازدید پارسال
روز جهانی مهربانی ۰۱:۳۱
۱۱۲ بازدید پارسال
عمو پاهامو آوردی؟ ۰۱:۰۱
۱۷۴ بازدید پارسال
روز دانش آموز ۰۰:۰۵
۱۵۰ بازدید پارسال
تجهیز بیمارستان مسیح دانشوری ۰۲:۳۹
۱,۳۵۰ بازدید پارسال
صدای مشتری ۰۰:۵۷
۹۵ بازدید ۲ سال پیش
تعمیر خانه فرخنده خانم ۰۰:۳۷
۱۰۴ بازدید ۲ سال پیش
تولیدی اختر خانم رونق یافت ۰۲:۰۲
۷۵ بازدید ۲ سال پیش
روز تربیت بدنی و ورزش ۰۱:۰۰
۱۱۱ بازدید ۲ سال پیش
روز جهانی ریشه کنی فقر ۰۲:۳۸
۹۸ بازدید ۲ سال پیش
روز جهانی عصای سفید ۰۱:۰۰
۱۶۱ بازدید ۲ سال پیش
روز بزرگداشت حافظ ۰۰:۳۵
۴۰۳ بازدید ۲ سال پیش
خانه نو مبارک ۰۱:۰۱
۵۵ بازدید ۲ سال پیش
روز جهانی کودک مبارک ۰۰:۵۹
۲,۰۸۱ بازدید ۲ سال پیش
زلزله شرمنده وطن شد ۰۳:۰۰
۹۴ بازدید ۲ سال پیش
سالمند امروز، همان جوان پرشور دیروز است ۰۰:۲۲
تو می شنوی؟ ای کاش همه می توانستند... ۰۱:۰۰