خیریه نیکان    nikancharity@

خیریه نیکان nikancharity@

13 آبان روز دانش آموز ۰۱:۲۹
۱۲۵ بازدید پارسال
بچه های فنوج ۰۱:۰۱
۱۰۱ بازدید پارسال
روز جهانی فلج اطفال ۰۲:۰۵
۱۰۵ بازدید پارسال
روز بهداشت روان ۰۱:۲۹
۷۹ بازدید پارسال
افتتاح مدرسه در حسن سلیمان ۰۲:۰۰
۷۰ بازدید پارسال
چرا خانواده مهم است؟ ۰۱:۲۲
۸۹ بازدید پارسال
روز اول مهر ۰۱:۰۰
۲۰۳ بازدید پارسال
روز اهداکنندگان سلول بنیادی ۰۳:۲۰
۳,۰۱۷ بازدید پارسال
سلول بنیادی ۰۰:۴۱
۵۴ بازدید پارسال
روز سینما مبارک ۰۰:۵۸
۱۳۷ بازدید پارسال
روز جهانی مبارزه با بیسوادی ۰۱:۰۰
۱۲۰ بازدید پارسال
روز جهانی خیریه‌ها مبارک ۰۱:۰۰
۱۳۲ بازدید پارسال
بسته‌بندی لوازم‌التحریر ۰۱:۰۴
۶۸ بازدید پارسال
روز کارمند ۰۰:۲۹
۹۲ بازدید پارسال
روز جهانی پزشک گرامی باد ۰۱:۳۹
۱۰۳ بازدید پارسال
برندبوک نیکان ۰۰:۵۹
۴۷ بازدید پارسال
سمعکی که حامی خرید ۰۱:۵۲
۲۵ بازدید پارسال
آشنایی با پرسنل نیکان ۰۱:۰۰
۸۱ بازدید پارسال
پارچه بافی هنر زنان ترکمن ۰۳:۰۰
۱,۲۵۷ بازدید پارسال
روز جهانی جوک و لطیفه ۰۱:۰۰
۱۱۹ بازدید پارسال
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ۰۳:۰۰
۲,۶۰۸ بازدید پارسال
روز جهانی مبارزه با کا رکودکان ۰۲:۱۵
روز اهدای عضو ۰۱:۵۱
۸۸ بازدید پارسال
مددکار جتماعی ۰۱:۰۱
۷۱ بازدید پارسال
نیکانی شوید ۰۱:۰۰
۱۰۱ بازدید پارسال
بازارچه نوروزی خیریه نیکان ۰۲:۰۰
۸۲ بازدید پارسال
نام ما خصلت شماست ۰۰:۳۸
۴۸ بازدید پارسال
من پرستارم ۰۱:۰۰
۱۱۲ بازدید ۲ سال پیش
آغاز سال 2019 مبارک ۰۰:۱۴
۱۰۷ بازدید ۲ سال پیش
آبرسانی به روستاهای تلنگ ۰۱:۰۰
۱۰۲ بازدید ۲ سال پیش
نیکی به رسم احسان روزبهانی ۰۰:۴۰
۱۰۵ بازدید ۲ سال پیش
داوطلب نیکان ۰۱:۰۰
۶۰ بازدید ۲ سال پیش
بازارچه خیریه نیکان ۰۰:۲۹
۵۸ بازدید ۲ سال پیش
روز سلام ۰۱:۲۶
۸۳ بازدید ۲ سال پیش
کانکسی برای مدرسه ۰۱:۰۰
۱۰۲ بازدید ۲ سال پیش
دیگه می تونم راه برم ۰۰:۲۷
۱۷۴ بازدید ۲ سال پیش
ثنا می شنود ۰۰:۴۳
۹۵ بازدید ۲ سال پیش
روز جهانی مهربانی ۰۱:۳۱
۱۲۰ بازدید ۲ سال پیش
عمو پاهامو آوردی؟ ۰۱:۰۱
۱۸۰ بازدید ۲ سال پیش
روز دانش آموز ۰۰:۰۵
۱۷۵ بازدید ۲ سال پیش
تجهیز بیمارستان مسیح دانشوری ۰۲:۳۹
۱,۳۵۶ بازدید ۲ سال پیش
صدای مشتری ۰۰:۵۷
۹۷ بازدید ۲ سال پیش
تعمیر خانه فرخنده خانم ۰۰:۳۷
۱۰۵ بازدید ۲ سال پیش
تولیدی اختر خانم رونق یافت ۰۲:۰۲
۷۹ بازدید ۲ سال پیش
روز تربیت بدنی و ورزش ۰۱:۰۰
۱۱۸ بازدید ۲ سال پیش
روز جهانی ریشه کنی فقر ۰۲:۳۸
۹۹ بازدید ۲ سال پیش
روز جهانی عصای سفید ۰۱:۰۰
۱۶۷ بازدید ۲ سال پیش
روز بزرگداشت حافظ ۰۰:۳۵
۴۳۳ بازدید ۲ سال پیش
خانه نو مبارک ۰۱:۰۱
۵۷ بازدید ۲ سال پیش
روز جهانی کودک مبارک ۰۰:۵۹
۲,۰۸۶ بازدید ۲ سال پیش
زلزله شرمنده وطن شد ۰۳:۰۰
۹۷ بازدید ۲ سال پیش
سالمند امروز، همان جوان پرشور دیروز است ۰۰:۲۲
تو می شنوی؟ ای کاش همه می توانستند... ۰۱:۰۰