Skip to main content
۱۰۹ بازدید

دیگه می تونم راه برم

خیریه نیکان    nikancharity@
خیریه نیکان nikancharity@
منتشر شده در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷

رها شدن دستگاه فرز باعث قطع شدن پای آقا همت شد. تامین پروتز پای آقا همت توسط نیکان، آغاز راهی بود تا بتواند با کار کردن، تکیه گاه و پناه #خانواده اش باشد.