Skip to main content
زولا
۱۵۸ بازدید

دیگه می تونم راه برم

خیریه نیکان    nikancharity@
خیریه نیکان nikancharity@
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

رها شدن دستگاه فرز باعث قطع شدن پای آقا همت شد. تامین پروتز پای آقا همت توسط نیکان، آغاز راهی بود تا بتواند با کار کردن، تکیه گاه و پناه #خانواده اش باشد.