در حال بارگذاری ویدیو ...

مصاحبه با مهندس محمدرضا نیکبخت (معمار)

MemariTV
MemariTV

به گفته مهندس نیکبخت معماری ایران دارای شاخص های ارزشمندی است.
معماری ایرانی تلفیقی است از بسترگرایی، اندیشه گرایی، جامعه شناسی و زیبایی شناسی.
معماری کنونی ما با ساختار فرهنگی و اجتماعی مردم سازگار نیست. همچنین با حداقل استانداردهای ساخت از نظر ساختمان سازی تطابق ندارد. حادثه ای که اکنون در معماری رخ داده است بیشتر چهره پارازیت دارد.
معماری کنونی دستخوش سوداگری و ارجح شدن مسائل اقتصادی شده است. این ویدئو را به صورت کامل در سایت معماری تی وی به نشانی http://memaritv.com/ مشاهده نمایید.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال