در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران - بخش گروه های دامی

مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

در این بخش از نرم افزار تغذیه مدیران گروه های دامی تعریف و به هر گروه یک کد تخصیص داده می شود. علاوه بر اضافه کردن، امکان اصلاح و یا حذف یک گروه دامی نیز وجود دارد. در صورتی که به هر دلیلی قرار نیست خوراکی به هر کدام از گروه های دامی اختصاصی یابد امکان غیر فعال کردن گروه دامی نیز وجود دارد.

www.m88.ir
www.m888.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه مدیران - بخش گروه های دامی

۰ لایک
۰ نظر

در این بخش از نرم افزار تغذیه مدیران گروه های دامی تعریف و به هر گروه یک کد تخصیص داده می شود. علاوه بر اضافه کردن، امکان اصلاح و یا حذف یک گروه دامی نیز وجود دارد. در صورتی که به هر دلیلی قرار نیست خوراکی به هر کدام از گروه های دامی اختصاصی یابد امکان غیر فعال کردن گروه دامی نیز وجود دارد.

www.m88.ir
www.m888.ir

آموزش