در حال بارگذاری ویدیو ...

6.داروی بودن ویزیت

مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

چنانچه دام دارویی بدون تجویز دکتر استفاده کرده، لازم است اطلاعات مربوط به مصرف دارو در این قسمت ثبت شود.
www.m88.ir
www.m888.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

6.داروی بودن ویزیت

۰ لایک
۰ نظر

چنانچه دام دارویی بدون تجویز دکتر استفاده کرده، لازم است اطلاعات مربوط به مصرف دارو در این قسمت ثبت شود.
www.m88.ir
www.m888.ir

آموزش