در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک - بخش واکسیناسیون

مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

نرم افزار دام سبک مدیران به طور ویژه برای بز و گوسفند تهیه شده و این امکان را فراهم نموده، کلیه عملیات ثبتی از جمله سیدرگذاری، تلقیح، زایش و دیگر عملیات برای بز و گوسفند را ثبت و به راحتی گله را کنترل و مدیریت نمود. علاوه ­براین، ثبت اطلاعات شجره ای و اصلاح ن‍ژادی و ترسیم نمودار شیر برای دام های سبک از جمله قابلیت های این نرم افزار است.
امکان ثبت واکسن های استفاده شده برای دام های گله نیز در این نرم افزار وجود دارد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک - بخش واکسیناسیون

۰ لایک
۰ نظر

نرم افزار دام سبک مدیران به طور ویژه برای بز و گوسفند تهیه شده و این امکان را فراهم نموده، کلیه عملیات ثبتی از جمله سیدرگذاری، تلقیح، زایش و دیگر عملیات برای بز و گوسفند را ثبت و به راحتی گله را کنترل و مدیریت نمود. علاوه ­براین، ثبت اطلاعات شجره ای و اصلاح ن‍ژادی و ترسیم نمودار شیر برای دام های سبک از جمله قابلیت های این نرم افزار است.
امکان ثبت واکسن های استفاده شده برای دام های گله نیز در این نرم افزار وجود دارد.

آموزش