Skip to main content
تک بلیط
۳۳ بازدید

توضیحات معاون رفاهی وزیر تعاون در خصوص نحوه اطلاع از مشمول بودن بسته حمایتی دولت

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۷

توضیحات معاون رفاهی وزیر تعاون در خصوص نحوه اطلاع از مشمول بودن بسته حمایتی دولت