Skip to main content
نماوا
۱۱۲ بازدید

از عقاب ها درس بگیریم

اکبر شیرزادخانی
اکبر شیرزادخانی
منتشر شده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

انسان های موفق عقاب گونه زندگی میکنند و تن به هر نوع زندگی نمیدهند.آنها بلند پرواز هستند و با اعتماد به نفس زندگی میکنند.