Skip to main content
نماوا
۸۳۹ بازدید

  • تابش.
  • freegames
  • different-girl
  • نیما
  • •Miss_PaNDa•

سن شکل گیری خود کنترلی در کودکان و ملاحظات مرتبط با آن

مرکز مشاوره اکسیر
کانال تایید شده مرکز مشاوره اکسیر
منتشر شده در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

دکتر حانیه صالحیان در رابطه با سن شکل گیری خودکنترلی در کودکان و نحوه برخورد با آن و ملاحظات مرتبط با آن توضیحاتی ارائه داده اند.

مرکز مشاوره اکسیر

www.psychoexir.com