Skip to main content
تک بلیط
۵۹۵ بازدید

  • ـ
  • «فـــــرمانده مـــــن»
  • Beyad78 (#آتش_به_اختیار)
  • radshn(#آتش_به_اختیار)

التماس می کنند که به جنگ بروند...

نصرتی وی
نصرتی وی
منتشر شده در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

امام خمینی(ره):
این جوان های ما که وقتی می آیند،از من می خواهند که دعا کنم که آن ها شهید بشن...گریه می کنند و می خواهد دعا کنیم که شهید بشود...
امام خامنه ای:
نامه می نویسند به بندهاز این نامه ها یکی و دوتا و ده تا نیست،زیاده. التماس،گریه که اجازه بدهید ما برویم در دفاع از حرم اهل بیت(ع) بجنگیم. از زندگی راحت از زن از بچه بگذریم...واقعا نامه گریه آلوده...
شهید سید مرتضی آوینی:
جنگ ادامه دارد، آنچنان که هزاران سال است از آغاز هبوط بشر در کره‌ی زمین تاکنون ادامه داشته است