Skip to main content
متین
۸۵ بازدید

آیا روبات‌ها می‌توانند مشاغل ما را بدزدند؟

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۶

1:47


آنها نه به تعطیلات نیاز دارند، نه به استراحت. صحبت از روبات‌هایی است که به جای نیروی انسانی در بسیاری از مشاغل به کار گماشته می‌شوند. بنا بر پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۲۰ بیش از یک و نیم میلیون روبات صنعتی