در حال بارگذاری ویدیو ...

باشگاه تاب آوری: تاب آوری اجتماعی، از دیروز تا امروز

رسانه تاب آوری اجتماعی ایران
رسانه تاب آوری اجتماعی ایران

باشگاه تاب آوری: تاب آوری اجتماعی، از دیروز تا امروز
کاری از خانم شهره طاعتی؛ مددکار اجتماعی و عضو شورای نویسندگان وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان
_________
باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

#تاب_آوری_اجتماعی #مددکاری_اجتماعی #تاب_آوری #باشگاه_تاب_آوری #تاب_آوری_در_گذشته #تاب_آوری_دیروز #تاب_آوری_امروز #تاب_آوری_فردا #مددکاران_اجتماعی_ایران #مددکاری_اجتماعی_ایرانیان
#فرسودگی_شغلی #فرسودگی_روانی #خودآگاهی #مشاوره_شغلی #آشنایی_با_مددکاری_اجتماعی #ذهن_آگاهی #جامعه_تاب_آور #آموزش_تاب_آوری

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

باشگاه تاب آوری: تاب آوری اجتماعی، از دیروز تا امروز

۰ لایک
۰ نظر

باشگاه تاب آوری: تاب آوری اجتماعی، از دیروز تا امروز
کاری از خانم شهره طاعتی؛ مددکار اجتماعی و عضو شورای نویسندگان وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان
_________
باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

#تاب_آوری_اجتماعی #مددکاری_اجتماعی #تاب_آوری #باشگاه_تاب_آوری #تاب_آوری_در_گذشته #تاب_آوری_دیروز #تاب_آوری_امروز #تاب_آوری_فردا #مددکاران_اجتماعی_ایران #مددکاری_اجتماعی_ایرانیان
#فرسودگی_شغلی #فرسودگی_روانی #خودآگاهی #مشاوره_شغلی #آشنایی_با_مددکاری_اجتماعی #ذهن_آگاهی #جامعه_تاب_آور #آموزش_تاب_آوری

آموزش