در حال بارگذاری ویدیو ...

باشگاه تاب آوری | ارتباط موثر بعنوان مولفه ی تأثیرگذار بر تاب آوری

رسانه تاب آوری اجتماعی ایران
رسانه تاب آوری اجتماعی ایران

ارتباط موثر بعنوان مولفه ی تأثیرگذار بر تاب آوری

کاری از خانم زهره مهدوی؛ مددکار اجتماعی، عضو شورای نویسندگان و رئیس کارگروه تاب آوری مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

@resilienceclub.ir
_________________

#تاب_آوری #ارتباط_موثر #باشگاه_تاب_آوری #کارگروه_تاب_آوری #مددکاری_اجتماعی #باشگاه_متخصصین_تاب_آوری #مولفه_های_تاب_آوری #شاخص_های_تاب_آوری #ارزیابی_تاب_آوری #سنجش_تاب_آوری #آموزش_تاب_آوری #کارگاه_تاب_آوری #نقشه_راه_تاب_آوری #پایگاه_تاب_آوری #کافه_تاب_آوری

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

باشگاه تاب آوری | ارتباط موثر بعنوان مولفه ی تأثیرگذار بر تاب آوری

۰ لایک
۰ نظر

ارتباط موثر بعنوان مولفه ی تأثیرگذار بر تاب آوری

کاری از خانم زهره مهدوی؛ مددکار اجتماعی، عضو شورای نویسندگان و رئیس کارگروه تاب آوری مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

@resilienceclub.ir
_________________

#تاب_آوری #ارتباط_موثر #باشگاه_تاب_آوری #کارگروه_تاب_آوری #مددکاری_اجتماعی #باشگاه_متخصصین_تاب_آوری #مولفه_های_تاب_آوری #شاخص_های_تاب_آوری #ارزیابی_تاب_آوری #سنجش_تاب_آوری #آموزش_تاب_آوری #کارگاه_تاب_آوری #نقشه_راه_تاب_آوری #پایگاه_تاب_آوری #کافه_تاب_آوری

آموزش