در حال بارگذاری ویدیو ...

باشگاه تاب آوری | تاب آوری و استرس ...

رسانه تاب آوری اجتماعی ایران
رسانه تاب آوری اجتماعی ایران

تاب آوری و استرس ...

کاری از خانم زهره مهدوی؛ مددکار اجتماعی و عضو شورای نویسندگان و رئیس کارگروه تاب آوری مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

@resilienceclub.ir
_________________

#تاب_آوری #باشگاه_تاب_آوری #استرس #کارگروه_تاب_آوری #مددکاری_اجتماعی #باشگاه_متخصصین_تاب_آوری #مولفه_های_تاب_آوری #شاخص_های_تاب_آوری #ارزیابی_تاب_آوری #سنجش_تاب_آوری #آموزش_تاب_آوری #کارگاه_تاب_آوری #نقشه_راه_تاب_آوری #پایگاه_تاب_آوری #کافه_تاب_آوری #تاب_آوری_در_استرس

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

باشگاه تاب آوری | تاب آوری و استرس ...

۰ لایک
۰ نظر

تاب آوری و استرس ...

کاری از خانم زهره مهدوی؛ مددکار اجتماعی و عضو شورای نویسندگان و رئیس کارگروه تاب آوری مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

@resilienceclub.ir
_________________

#تاب_آوری #باشگاه_تاب_آوری #استرس #کارگروه_تاب_آوری #مددکاری_اجتماعی #باشگاه_متخصصین_تاب_آوری #مولفه_های_تاب_آوری #شاخص_های_تاب_آوری #ارزیابی_تاب_آوری #سنجش_تاب_آوری #آموزش_تاب_آوری #کارگاه_تاب_آوری #نقشه_راه_تاب_آوری #پایگاه_تاب_آوری #کافه_تاب_آوری #تاب_آوری_در_استرس

آموزش