در حال بارگذاری ویدیو ...

باشگاه تاب آوری | امیدوار بودن به عنوان یک مولفه تاثیرگذار بر تاب آوری

رسانه تاب آوری اجتماعی ایران
رسانه تاب آوری اجتماعی ایران

امیدوار بودن به عنوان یک مولفه تاثیرگذار بر تاب آوری

کاری از خانم زهره مهدوی؛ مددکار اجتماعی و عضو شورای نویسندگان و رئیس کارگروه تاب آوری مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

@resilienceclub.ir
_________________

#تاب_آوری #باشگاه_تاب_آوری #امیدواری #کارگروه_تاب_آوری #مددکاری_اجتماعی #باشگاه_متخصصین_تاب_آوری #مولفه_های_تاب_آوری #شاخص_های_تاب_آوری #ارزیابی_تاب_آوری #سنجش_تاب_آوری #آموزش_تاب_آوری #کارگاه_تاب_آوری #نقشه_راه_تاب_آوری #پایگاه_تاب_آوری #کافه_تاب_آوری #امیدوار_بودن

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

باشگاه تاب آوری | امیدوار بودن به عنوان یک مولفه تاثیرگذار بر تاب آوری

۰ لایک
۰ نظر

امیدوار بودن به عنوان یک مولفه تاثیرگذار بر تاب آوری

کاری از خانم زهره مهدوی؛ مددکار اجتماعی و عضو شورای نویسندگان و رئیس کارگروه تاب آوری مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

@resilienceclub.ir
_________________

#تاب_آوری #باشگاه_تاب_آوری #امیدواری #کارگروه_تاب_آوری #مددکاری_اجتماعی #باشگاه_متخصصین_تاب_آوری #مولفه_های_تاب_آوری #شاخص_های_تاب_آوری #ارزیابی_تاب_آوری #سنجش_تاب_آوری #آموزش_تاب_آوری #کارگاه_تاب_آوری #نقشه_راه_تاب_آوری #پایگاه_تاب_آوری #کافه_تاب_آوری #امیدوار_بودن

آموزش