در حال بارگذاری ویدیو ...

سه بیماری ای که باعث نابودی میشود....

۱۲۴ بازدید
اصغر عبدلله، وکیل وسیع-ص SC22H30N6O4
اصغر عبدلله، وکیل وسیع-ص SC22H30N6O4

در اسناد تاریخی یاد میشود که کوروش از اهورامزدا((خدا)) میخواهد که ایران را از 3 چیز دور نگه دارد:
دشمن-دروغ-خشکسالی..
امروزه میخواهم برایتان معنی کنم که منظور او چه بود:
دشمن=:غرب پرست
دروغ=فریب خوردگی
خشکسالی=نبودن درست جاییگاه ها
امروزه هر سه ی آنها در ایران موجود است و اگر بخاطر اشخاص بزرگوار نبود، امروزه اصلا ایرانی نبود.
کار ما این است که این سه بیماری را از منطقه هایمان بیرون کنیم، با آگاه سازی،با فکر کردن،با همبستگی،با دشمن ستیزی!!

نظرات
Loading...