Skip to main content
کرفس
۱۳۶ بازدید

اسکوات از جلو و عقب دراپ ست

تمرینو
کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اسکوات از جلو و عقب دراپ ست
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم