در حال بارگذاری ویدیو ...

آهنگ یادت بخیر ای خراسان من - با نوای خلیل یوسفی

میهن دوست
میهن دوست

چنان زده به تیشه‌یی، درخت هویت مرا
که خشک کرده‌است ریشۀ حقیقت مرا
منی که صاحب نشانی و نشانه بوده‌ام
منی که وارث زمینه و زمانه بوده‌ام
کنون‌به‌نام‌من‌که‌خشم‌و‌خون‌و‌دود‌جاری‌است
بخوان مرا به اسم کوچکم که انتحاری است

ای سرزمین هراسان من
ای باور سخت و آسان من
نام تو را کس به خاطر نداشت
یادت بخیر ای خراسان من

چه شد سرود رودکی کجاست شعر مولوی
چه شد شکوه شاهنامه و زبان پهلوی
نه حافظی کنار تو نه سعدی‌یی مقابلت
و مردمان احمقی همیشه بوده قاتلت
وطن بدون نام تو برای من وطن نبود
و نام این وطن دروغ بود مال من نبود

ای سرزمین هراسان من
ای باور سخت و آسان من
نام تو را کس به خاطر نداشت
یادت بخیر ای خراسان من

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آهنگ یادت بخیر ای خراسان من - با نوای خلیل یوسفی

۰ لایک
۰ نظر

چنان زده به تیشه‌یی، درخت هویت مرا
که خشک کرده‌است ریشۀ حقیقت مرا
منی که صاحب نشانی و نشانه بوده‌ام
منی که وارث زمینه و زمانه بوده‌ام
کنون‌به‌نام‌من‌که‌خشم‌و‌خون‌و‌دود‌جاری‌است
بخوان مرا به اسم کوچکم که انتحاری است

ای سرزمین هراسان من
ای باور سخت و آسان من
نام تو را کس به خاطر نداشت
یادت بخیر ای خراسان من

چه شد سرود رودکی کجاست شعر مولوی
چه شد شکوه شاهنامه و زبان پهلوی
نه حافظی کنار تو نه سعدی‌یی مقابلت
و مردمان احمقی همیشه بوده قاتلت
وطن بدون نام تو برای من وطن نبود
و نام این وطن دروغ بود مال من نبود

ای سرزمین هراسان من
ای باور سخت و آسان من
نام تو را کس به خاطر نداشت
یادت بخیر ای خراسان من

موسیقی و هنر