در حال بارگذاری ویدیو ...

سرود ای زبان فارسی، ‌ای درّ دریای دَری

۰ نظر
گزارش تخلف
میهن دوست
میهن دوست

ای زبان فارسی، ای دّر دریای دری
ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری

در تو پیدا فرِما، فرهنگ ما، آیین ما
از تو برپا، رایت دانایی و دانشوری

کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند
جمله ملک توست تا بلخ و نشابور و هری

جاودان زی، ای زبان دانش و فرزانگی
تا به گیتی، نور بخشد آفتاب خاوری

فارسی را پاس می داریم، زیرا گفته اند
قدر زر، زرگر شناسد، قدرِگوهر، گوهری

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سرود ای زبان فارسی، ‌ای درّ دریای دَری

۰ لایک
۰ نظر

ای زبان فارسی، ای دّر دریای دری
ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری

در تو پیدا فرِما، فرهنگ ما، آیین ما
از تو برپا، رایت دانایی و دانشوری

کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند
جمله ملک توست تا بلخ و نشابور و هری

جاودان زی، ای زبان دانش و فرزانگی
تا به گیتی، نور بخشد آفتاب خاوری

فارسی را پاس می داریم، زیرا گفته اند
قدر زر، زرگر شناسد، قدرِگوهر، گوهری

موسیقی و هنر