در حال بارگذاری ویدیو ...

مانع فلزی پارکینگ هوشمند

imentraffickala
imentraffickala

این مانع فلزی U شکل با استفاده از سنسورهای تعبیه شده به خودرو اجازه پارک را می‌دهد. کارکرد جالب آن را در این ویدئو ببینید.
http://imentraffic.com/index.aspx?News=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C%20%DB%8C%D9%88%20%D8%B4%DA%A9%D9%84

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مانع فلزی پارکینگ هوشمند

۰ لایک
۰ نظر

این مانع فلزی U شکل با استفاده از سنسورهای تعبیه شده به خودرو اجازه پارک را می‌دهد. کارکرد جالب آن را در این ویدئو ببینید.
http://imentraffic.com/index.aspx?News=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C%20%DB%8C%D9%88%20%D8%B4%DA%A9%D9%84

علم و فن آوری