Skip to main content
جاجیگا
۴۷ بازدید

مهندسی صدا - الگوهای دریافت میکروفن ها

استودیوی رساترین
استودیوی رساترین
منتشر شده در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

میکروفن ها برای کاربری های متفاوتی استفاده می شوند ولی کدام میکروفن متناسب با نیاز ماست؟ در انتخاب میکروفن، الگوی دریافت آن، چه اهمیتی دارد؟ احسان علی آبادی، کارشناسی ارشد مهندسی صدا در این قسمت، به این سوال ها پاسخ می دهد.