Skip to main content
۳,۱۸۵ بازدید

  • Kurt

مهندسی صدا - آکوستیک معماری و سیستم الکتروآکوستیک متناظر

استودیوی رساترین
استودیوی رساترین
منتشر شده در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

تحلیل آکوستیکی و آکوستیک معماری چیست؟ پیشنهاد الکتروآکوستیک متناسب با تحلیل آکوستیکی فضا، چه معنایی دارد؟ احسان علی آبادی در این قسمت، در این باره می گوید.. نهمین قسمت از سری آموزش های مهندسی صدا توسط کارشناسی ارشد مهندسی صدا، احسان علی آبادیگزارش تخلف