در حال بارگذاری ویدیو ...

کف بر کردن پالونیا - نهال پالونیا 09915131382 - بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

۰ نظر گزارش تخلف
بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی
بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

پالونیا در سال اول پس از کاشت نباید هرس شود و باید اجازه بدهید گیاه ریشه دوانی لازم را در خاک ادامه داده و ریشه ها و انشعابات آن به استقرار حداکثری برسد.
پس از خزان و در فروردین ماه سال دوم، نهال پالونیا الزاما کف بر می گردد تا پس از آن با انجام هرس هفتگی جوانه های جانبی به حداکثر رشد ارتفاعی ممکن و عمود برسند. اگر مدیریت، نگهداری، کود دهی و نیز هرس هفتگی انجام شود، درخت پالونیا پس از کف بر شدن براحتی می تواند تا قبل از خزان در همان سال بیش از ۶ متر رشد کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پالونیا می توانید به سایت مزرعه کارآفرینی به نشانی mazraekarafarini.com مراجعه نمایید -------- شماره های تماس : 09915131382 - 02332300315 --- لینک صفحه آشنایی با پالونیا: b2n.ir/paulownia --------- - بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کف بر کردن پالونیا - نهال پالونیا 09915131382 - بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

۰ لایک
۰ نظر

پالونیا در سال اول پس از کاشت نباید هرس شود و باید اجازه بدهید گیاه ریشه دوانی لازم را در خاک ادامه داده و ریشه ها و انشعابات آن به استقرار حداکثری برسد.
پس از خزان و در فروردین ماه سال دوم، نهال پالونیا الزاما کف بر می گردد تا پس از آن با انجام هرس هفتگی جوانه های جانبی به حداکثر رشد ارتفاعی ممکن و عمود برسند. اگر مدیریت، نگهداری، کود دهی و نیز هرس هفتگی انجام شود، درخت پالونیا پس از کف بر شدن براحتی می تواند تا قبل از خزان در همان سال بیش از ۶ متر رشد کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پالونیا می توانید به سایت مزرعه کارآفرینی به نشانی mazraekarafarini.com مراجعه نمایید -------- شماره های تماس : 09915131382 - 02332300315 --- لینک صفحه آشنایی با پالونیا: b2n.ir/paulownia --------- - بازار کشاورزی آنلاین مزرعه کارآفرینی

آموزش