در حال بارگذاری ویدیو ...

نرم افزار مدیریت دام سبک مدیران - بخش اسکور حرکتی و بدنی

۰ نظر
گزارش تخلف
مدیران تحلیل گر سپاهان
مدیران تحلیل گر سپاهان

نرم افزار دام سبک مدیران به طور ویژه برای بز و گوسفند تهیه شده و این امکان را فراهم نموده، کلیه عملیات ثبتی از جمله سیدرگذاری، تلقیح، زایش و دیگر عملیات برای بز و گوسفند را ثبت و به راحتی گله را کنترل و مدیریت نمود. علاوه ­براین، ثبت اطلاعات شجره ای و اصلاح ن‍ژادی و ترسیم نمودار شیر برای دام های سبک از جمله قابلیت های این نرم افزار است.

در صورتی که اسکور بدنی و حرکتی درگله برایتان اهمیت دارد و ثبت سوابق آن برایتان مهم است می­توانید اطلاعات اسکور را در قسمت دیگر عملیات پیدا و براساس نوع اسکور بدنی یا حرکتی اطلاعات را ثبت نمائید.

www.m88.ir
www.m888.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرم افزار مدیریت دام سبک مدیران - بخش اسکور حرکتی و بدنی

۰ لایک
۰ نظر

نرم افزار دام سبک مدیران به طور ویژه برای بز و گوسفند تهیه شده و این امکان را فراهم نموده، کلیه عملیات ثبتی از جمله سیدرگذاری، تلقیح، زایش و دیگر عملیات برای بز و گوسفند را ثبت و به راحتی گله را کنترل و مدیریت نمود. علاوه ­براین، ثبت اطلاعات شجره ای و اصلاح ن‍ژادی و ترسیم نمودار شیر برای دام های سبک از جمله قابلیت های این نرم افزار است.

در صورتی که اسکور بدنی و حرکتی درگله برایتان اهمیت دارد و ثبت سوابق آن برایتان مهم است می­توانید اطلاعات اسکور را در قسمت دیگر عملیات پیدا و براساس نوع اسکور بدنی یا حرکتی اطلاعات را ثبت نمائید.

www.m88.ir
www.m888.ir

آموزش