در حال بارگذاری ویدیو ...

محاسبات هیدرولیکی در سیستم اسپرینکلر

۶۷ بازدید
علی فاضل
علی فاضل

پامسا
پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال