در حال بارگذاری ویدیو ...

روش های تقسیم بندی اسپرینکلر

علی فاضل
علی فاضل

پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلرد
در این کلیپ به توضیح روشهای مختلف تقسیم بندی اسپرینکلرها پرداخته شده است

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

روش های تقسیم بندی اسپرینکلر

۰ لایک
۰ نظر

پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلرد
در این کلیپ به توضیح روشهای مختلف تقسیم بندی اسپرینکلرها پرداخته شده است

آموزش