در حال بارگذاری ویدیو ...

نگاه آماری به سیستم اسپرینکلر

۵۷ بازدید
علی فاضل
علی فاضل

پامسا
پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر
این کلیپ از مجموعه درس نکته های اطفاءحریق پامسا است و بخشی از کلاس طراحی سیستم اطفاءحریق.
از دوره HVAC3در مجتمع فنی نوین پارسیان است.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال