Skip to main content
نماوا
۹۰ بازدید

هدف زندگی چیست؟

آگاه باشیم
آگاه باشیم
منتشر شده در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷

گاهی اوقات در زندگی، ما تمایل شدیدی به دانستن و سوال پرسیدن داریم، مثل این سوال که هدف زندگی چیست و یا چه حقیقتی درباره زندگی ما وجود دارد؟ حتی در روزهای ناراحتی و ناخوشی این سوالات را بیشتر از خود می پرسیم ولی جوابی برای آن ها پیدا نمی کنیم. در روزهای خوشی و خوب نیز فقدان این اطلاعات را در درون خود حس می کنیم

ادامه این مطلب را از طریق لینک زیر مطالعه کنید:
https://goo.gl/1cveoW