در حال بارگذاری ویدیو ...

هدف زندگی چیست؟

۱۱۱ بازدید
آگاه باشیم
آگاه باشیم

گاهی اوقات در زندگی، ما تمایل شدیدی به دانستن و سوال پرسیدن داریم، مثل این سوال که هدف زندگی چیست و یا چه حقیقتی درباره زندگی ما وجود دارد؟ حتی در روزهای ناراحتی و ناخوشی این سوالات را بیشتر از خود می پرسیم ولی جوابی برای آن ها پیدا نمی کنیم. در روزهای خوشی و خوب نیز فقدان این اطلاعات را در درون خود حس می کنیم

ادامه این مطلب را از طریق لینک زیر مطالعه کنید:
https://goo.gl/1cveoW

نظرات
نماد کانال
تا کنون نظری ثبت نشده است.
پاسخ به
نماد کانال