در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش CorelDRAW 2017 - فصل یک از پانزده

۰ نظر
گزارش تخلف
نرم افزارهای آموزشی انیاک
نرم افزارهای آموزشی انیاک

فصل اول : محیط نرم افزار CorelDRAW 2017
اجرای CorelDRAW 2017
پنجره Welcome to CorelDRAW
آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم
محیط نرم افزار CorelDRAW 2017
ابزارهای CorelDRAW 2017
نحوه جدا کردن لیست ابزارها از جعبه ابزار

http://www.learninweb.com/%c2%e3%e6%d2%d4-%98%e6%d1%e1-%cf%d1%c7%e6.php

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال