در حال بارگذاری ویدیو ...

8 تا تمرین مخصوص کسایی که در طول روز زیاد می نشینند...!

Mohammad Shahedi
Mohammad Shahedi

این حرکات رو باید اینطوری بزنی

️ حرکت اول : ۳ ست ۱۵ تکراری
به مرور زمان فاصله دست کمتر بشه

️ حرکت دوم : ۴ ست ۱۲ تکراری
در قسمت بالایی حرکت حدود ۵ نفس عمیق بکشین

️ حرکت سوم : ۳ ست ۱۰ تکراری برای هر طرف
برای کشش عضلات کوادراتوس لامبرا
هر تکرار حدود ۵ تا ۱۰ ثانیه طول بکشه

️ حرکت چهارم : ۴ ست ۱۵ تکراری
برای قوز پشتی و برای تقویت قسمت پایینی ذوزنقه و خم کننده های گردن
حرکت با تمرکز انجام بشه

️ حرکت پنجم : ۵ ست ۱۲ تکراری برای هر طرف
در قسمت بالایی ۵ ثانیه مکث داریم

️ حرکت ششم : ۴ ست ( ۱۰نفس عمیق در آخرین وضعیت ) برای هر طرف
کشش خم کننده های لگن که به مرور زمان سفت شده اند و باعث تیلت قدامی لگن شدن


️ حرکت هفتم : ۳ ست ۲۰ ثانیه ای
برای تقویت و بازشدن لگن

️ حرکت هشتم : ۴ ست ۱۵ تکراری
در قسمت بالایی ۴ ثانیه مکث

️ نشستن زیاد در طول روز باعث ضعف یا کوتاهی بعضی عضلات و بعضی عضلات بیش از حد فعال میشن!

باید نواحی سفت شده رو کشش بدیم و نواحی ضعیف شده رو تقویت کنیم و عدم تقارن رو اصلاح کنیم

️ در هفته حداقل ۳ بار این تمرینات رو انجام بدین

️ در طی روز حتما سعی کنید تحرک داشته باشین

دوستون دارم چاکررررررریم ️
در طول روز چند ساعت نشسته ای؟؟!

راستی یه سر به پیچ اینستاگرام حتما بزن که کلی از این ویدیو ها و نکته هایی کاربردی داره که فکرشم نمیکنی
www.instagram.com/mohammadshahedi__

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

8 تا تمرین مخصوص کسایی که در طول روز زیاد می نشینند...!

1 لایک
0 کامنت

این حرکات رو باید اینطوری بزنی

️ حرکت اول : ۳ ست ۱۵ تکراری
به مرور زمان فاصله دست کمتر بشه

️ حرکت دوم : ۴ ست ۱۲ تکراری
در قسمت بالایی حرکت حدود ۵ نفس عمیق بکشین

️ حرکت سوم : ۳ ست ۱۰ تکراری برای هر طرف
برای کشش عضلات کوادراتوس لامبرا
هر تکرار حدود ۵ تا ۱۰ ثانیه طول بکشه

️ حرکت چهارم : ۴ ست ۱۵ تکراری
برای قوز پشتی و برای تقویت قسمت پایینی ذوزنقه و خم کننده های گردن
حرکت با تمرکز انجام بشه

️ حرکت پنجم : ۵ ست ۱۲ تکراری برای هر طرف
در قسمت بالایی ۵ ثانیه مکث داریم

️ حرکت ششم : ۴ ست ( ۱۰نفس عمیق در آخرین وضعیت ) برای هر طرف
کشش خم کننده های لگن که به مرور زمان سفت شده اند و باعث تیلت قدامی لگن شدن


️ حرکت هفتم : ۳ ست ۲۰ ثانیه ای
برای تقویت و بازشدن لگن

️ حرکت هشتم : ۴ ست ۱۵ تکراری
در قسمت بالایی ۴ ثانیه مکث

️ نشستن زیاد در طول روز باعث ضعف یا کوتاهی بعضی عضلات و بعضی عضلات بیش از حد فعال میشن!

باید نواحی سفت شده رو کشش بدیم و نواحی ضعیف شده رو تقویت کنیم و عدم تقارن رو اصلاح کنیم

️ در هفته حداقل ۳ بار این تمرینات رو انجام بدین

️ در طی روز حتما سعی کنید تحرک داشته باشین

دوستون دارم چاکررررررریم ️
در طول روز چند ساعت نشسته ای؟؟!

راستی یه سر به پیچ اینستاگرام حتما بزن که کلی از این ویدیو ها و نکته هایی کاربردی داره که فکرشم نمیکنی
www.instagram.com/mohammadshahedi__

ورزشی