در حال بارگذاری ویدیو ...

دستگاه شستشوی سبزی | خط شست و شو سبزی

دستگاه بسته بندی زاگرس ماشین
دستگاه بسته بندی زاگرس ماشین

https://arianzagrosmachinery.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C/
راه اندازی خط شستشوی سبزی
میز بازرسی و یا نوار اتوماتیک دستچین سبزیجات.
دستگاه گل گیرسبزی (آنزیم زدایی).
دستگاه شستشو سبزی و ضد عفونی.
دستگاه آبکشی سبزی.
دستگاه حشره گیر سبزی.
دستگاه آبگیر سبزی. ( آبگیر سانتری فیوژ).

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

دستگاه شستشوی سبزی | خط شست و شو سبزی

۲ لایک
۰ نظر

https://arianzagrosmachinery.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C/
راه اندازی خط شستشوی سبزی
میز بازرسی و یا نوار اتوماتیک دستچین سبزیجات.
دستگاه گل گیرسبزی (آنزیم زدایی).
دستگاه شستشو سبزی و ضد عفونی.
دستگاه آبکشی سبزی.
دستگاه حشره گیر سبزی.
دستگاه آبگیر سبزی. ( آبگیر سانتری فیوژ).