در حال بارگذاری ویدیو ...

نهج البلاغه خوانی - 237

۰ نظر گزارش تخلف
Li In Suk
Li In Suk

نامه 58 :
(نامه به شهرهاى دور براى روشن ساختن حوادث صفین)
آغاز کار چنین بود که ما با مردم شام دیدار کردیم، که در ظاهر، پروردگار ما یکى، و پیامبر ما یکى، و دعوت ما در اسلام یکى بود، و در ایمان به خدا و تصدیق کردن پیامبرش، هیچ کدام از ما بر دیگرى برترى نداشت، و با هم وحدت داشتیم جز در خون عثمان که ما از آن بر کناریم.
پس به آنان گفتیم: بیایید با خاموش ساختن آتش جنگ، و آرام کردن مردم، به چاره جویى و درمان بپردازیم، تا کار مسلمانان استوار شود، و به وحدت برسند، و ما براى اجراى عدالت نیرومند شویم.
امّا شامیان پاسخ دادند: «چاره اى جز جنگ نداریم».
پس (از پیشنهاد حق ما) سرباز زدند، و جنگ در گرفت، و تداوم یافت، و آتش آن زبانه کشید.
پس آنگاه که دندان جنگ در ما و آنان فرو رفت، و چنگال آن سخت کارگر افتاد، به دعوت ما (صلح و گفتگو) گردن نهادند، و بر آنچه آنان را خواندیم، پاسخ دادند. ما هم به درخواست آنان پاسخ دادیم، و آنچه را خواستند زود پذیرفتیم، تا حجّت را بر آنان تمام کنیم، و راه عذر خواهى را ببندیم.
آنگاه آن که بر پیمان خود استوار ماند، از هلاکت نجات یافت، و آن کس که در لجاجت خود پا فشرد، خدا پرده ناآگاهى بر جان او کشید، و بلاى تیره روزى ، گردِ سرش گردانید.


https://www.namasha.com/v/bm3xM7vK
https://www.namasha.com/v/ckFgAmHp

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نهج البلاغه خوانی - 237

۵ لایک
۰ نظر

نامه 58 :
(نامه به شهرهاى دور براى روشن ساختن حوادث صفین)
آغاز کار چنین بود که ما با مردم شام دیدار کردیم، که در ظاهر، پروردگار ما یکى، و پیامبر ما یکى، و دعوت ما در اسلام یکى بود، و در ایمان به خدا و تصدیق کردن پیامبرش، هیچ کدام از ما بر دیگرى برترى نداشت، و با هم وحدت داشتیم جز در خون عثمان که ما از آن بر کناریم.
پس به آنان گفتیم: بیایید با خاموش ساختن آتش جنگ، و آرام کردن مردم، به چاره جویى و درمان بپردازیم، تا کار مسلمانان استوار شود، و به وحدت برسند، و ما براى اجراى عدالت نیرومند شویم.
امّا شامیان پاسخ دادند: «چاره اى جز جنگ نداریم».
پس (از پیشنهاد حق ما) سرباز زدند، و جنگ در گرفت، و تداوم یافت، و آتش آن زبانه کشید.
پس آنگاه که دندان جنگ در ما و آنان فرو رفت، و چنگال آن سخت کارگر افتاد، به دعوت ما (صلح و گفتگو) گردن نهادند، و بر آنچه آنان را خواندیم، پاسخ دادند. ما هم به درخواست آنان پاسخ دادیم، و آنچه را خواستند زود پذیرفتیم، تا حجّت را بر آنان تمام کنیم، و راه عذر خواهى را ببندیم.
آنگاه آن که بر پیمان خود استوار ماند، از هلاکت نجات یافت، و آن کس که در لجاجت خود پا فشرد، خدا پرده ناآگاهى بر جان او کشید، و بلاى تیره روزى ، گردِ سرش گردانید.


https://www.namasha.com/v/bm3xM7vK
https://www.namasha.com/v/ckFgAmHp

مذهبی